ds. G. Treurniet

Mededelingen van de kerkenraad
Handdruk; voorganger gaat achter de liturgietafel staan
(stem)
In de duisternis klinkt onze kreet om vrede,
in onze geteisterde wereld klampen wij ons vast aan Gods visioen.
(eerste en tweede kaars worden aangestoken)
(stem)
Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.
(korte stilte)
(voorganger zegt: )
Als wij roepen in het donker, als wij bang en onrustig zijn,
klinkt er een stem: wees niet bang ! Ik ben er, IK ZAL ER ZIJN.
In Gods Naam zijn we veilig, in zijn Naam zijn we hier bij elkaar.
Zo zingen wij samen:
(gemeente gaat staan)
Votum
Groet
Psalm 80:1, 2
(gemeente gaat zitten)
Wet
Nieuw Liedboek 449(:1-7) (melodie A mannen, B vrouwen)
Gebed
Nieuw Liedboek 806(:1-3)
L Jesaja 2:2-5, 11:1-10
Collecte
Ld 23(:1-3) (= NLB 447)
Avondmaalsformulier 1 (onderdelen ’Instelling’ t/m ‘Christus gedenken’ )
Opwekking 531
Avondmaalsformulier 1 (onderdelen ‘Onderwijs’ t/m ‘Gebed’)
Projectlied Wees niet bang ! vs. 1, 2, refrein (refrein dus alleen na vers 2 !) (zie onder)
Avondmaalsformulier 1 (onderdelen ‘Opwekking’ en ‘Viering’)
Avondmaalsviering (gaande) met zingen:
Ld 119(:1-5) (= NLB 451)
Dankzegging (1)
Ps 80:10
Dankzegging (2)
(gemeente gaat staan)
Gz 49(:1-4) (met tegenstem van het koor bij vers 4 en het laatste refrein)
Zegen

 

Projectlied Wees niet bang ! (melodie: Gz 56 = NLB 188)
1.
Troost mijn volk en zeg:
blijf geloven onderweg,
aan verdrukking komt een einde.
Roep, verhef je stem
en vertel Jeruzalem:
God gaat nu verschijnen.
2.
Droom en visioen –
wat een vergezicht kan doen !
‘k Zie de volken voor U treden.
Durf ik ook mijn speer
om te smelten in het vuur,
levend van uw vrede ?
(Refrein)
In zorg en moeite laten wij
ons niet door angst regeren.
U zegt: houd moed en wees niet bang,
hier ben Ik voor de wereld.

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.