ds. G. Treurniet

Votum
Groet
Ld 127:1, 2
Avondmaalsformulier 4
Gz 179b
Aan tafel: Opwekking
Dankzegging (1)
Ld 127:3, 7
L Romeinen 15:1-13
Ps 18:9, 15
T Romeinen 15:13
Preek
De Geest van Christus maakt van hopeloze doe-het-zelvers een dynamische gemeenschap.
Door Hem (zijn Geest) vult God haar (zijn kerk) met
1. Vreugde,
2. Vrede
3. Hoop.
Ps 42:7
Gebed
Collecte
Opwekking 181
Zegen

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.