G. Treurniet

votum
groet
Ps 108:1, 2
avondmaalsformulier 5
Aan uw tafel (Sela)
tafel:   opwekking
           dankzegging (1)
           Ps 103:4
L   1 Petrus 1:1-5, 13-21
T   zondag 46
verkondiging
U mag de Schepper van hemel en aarde Vader noemen
1. in vol vertrouwen,
2. met diep ontzag.
Ps 103:5, 9
GK 176:1 (= GK06 123)
apostolische geloofsbelijdenis art. 2-7
GK 176:5
gebed
collecte
GK 231:1, 4 (= GK06 147)
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.