G. Messelink

Votum
Zegen
Lied: LB 273: 1, 2 en 5 (Looft God die zegent al wat leeft)
Gebed
Lezen: Ef. 1: 3-14
Lied: Ps. 8: 1, 3, 4 en 6
Tekst: HC zondag 47
Preek
Amenlied: Gez. 37: 1, 2 en 8
Geloofsbelijdenis ber. Koolsbergen wijs LvK 114
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotzang: Ps. 145: 3 en 5
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.