ds. J.B. De Rijke van Krimpen

Gez.22:1,2,4 ( Uw woord omvat mijn leven)
Gebed
Pred.7,13-18 T:15-18
Verkondiging
Gez.150 Heer Jezus, duizend vragen
Geloofsbelijdenis
Gez.149 Zie ik sterren aan de hemel staan
Gebed
Inzameling van de gaven
LvdK.442/LB835 Jezus, ga ons voor deze wereld door,

This post was imported from a CSV/ICS file.