G.E. Messelink De Lier-Maassluis

Thema: Geest en Woord
Votum
Zegen
Lied: LB 119a: 1, 2, 3 en 4
Lezen: Kol. 3: 1-17
Lied: Opwekking 355 (U die mij geschapen hebt)
Tekst: Kol. 3: 16
Preek
Amenlied: Opw. 689 Spreek o Heer
Geloofsbelijdenis Apostolicum
Lied: Gez. 71 De lof en de heerlijkheid
Dankgebed en voorbede afgesloten met gezongen Onze Vader Opw. 436
Collecte
Slotzang: LB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.