F. Rinkema Katwijk

Votum, groet
Ps. 27: 1 en 2 (DNP)
Gebed
Tekst: Zondag 45 HC
Gez. 180d
Lezen: Psalm 27
Rom. 8, 26 – 28
Matt. 6, 5 – 13
Ps. 27: 3 en 4 (DNP).
Leerpreek over het gebed
Gez. 68 (GK - oud)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gez. 423 (LvK - oud)
Inzameling gaven
Ps. 90: 1 en 8
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.