F. Rinkema Katwijk

Votum, groet
Ps. 145: 1 en 2
Gebed
Lezen: Jesaja 42, 18 – 43, 7
Gez. 160 (GK) Groot is uw trouw o Heer
Verkondiging: Jesaja 43, 3 – 4 – Jij bent waardevol!
Gez. 89: 1 en 3 (GK)
Jezus, leven van mijn leven.
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gez. 108 (GK) Halleluja, eeuwig dank en ere
Inzameling gaven
Ps. 103: 3, 4 en 9
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.