E. B. Buitendijk Rijnsburg

Votum en vredegroet
Zingen Psalm 127: 1 en 2
Gebed
Lezen Psalm 55
Zingen Psalm 55: 2, 5 en 9
Lezen Psalm 3
Zingen Psalm 3: 1 en 2
Tekst Psalm 3: 6
Preek
Zingen GK Gezang 238 – Ik bouw op U
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 2017 Gezang 185 – Heer wij loven en aanbidden U
Collecte
Zingen GK 2006 Gezang 135- Stilte over alle landen
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.