ds. W.B. v.d. Wal

Votum
Zegengroet
Zingen: Ps. 33: 1, 2
Gebed
Lezen: Filippenzen 4: 1-9
Zingen: (oud) Gz. 146: 1, 2 (Komt, laat ons vrolijk zingen)
Preek: Filippenzen 4: 1-7
Zingen: Ps. 146: 1, 3
Geloofsbelijdenis:
Zingen: Ps. 67: 2
Dankgebed
Collecte
Slotzang: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.