ds. R. Heida

- votum & groet & amen
- zingen: ps 146,1.3.4
- tien woorden
- zingen: gez 157,1.2.3.4 (GKB)
- gebed
- lezen: Handelingen 4,1-26
- zingen: ps 2,1.2.3.4
- tekst: Handelingen 4,27-31 De gemeente bidt om vrijheid van het woord
1. met verwijzing naar de schrift
2. verwerking in de actualiteit
3. en verhoring door een wonder
- zingen: gez 118,1.2.3 (GKB)
- gebed
- collecten
- zingen: ps 33,2.4.7
- zegen & amen
This post was imported from a CSV/ICS file.