kandidaat M.W. v.d.Veen

 Mededelingen
 Votum & Zegen-/Vredegroet
 Lied: Psalm 32: 1.
 Gebed
 Lied: NLB 311 in beurtzang ( = gez. 176b)
 Lezing gedeeltes: Filip 1:3-11 & Johannes 17:14-23
 Lied: Gez. 166: 1, 2, 4. (Op bergen en in dalen)
 Lezing tekst: Filip 1:9-10a
 Preek
 Amenlied: Psalm 119: 59, 60.
 Dankzegging en voorbede
 Lied: Gez. 132: 1, 6. (Dank U voor deze nieuwe morgen)
 Collecte
 Slotlied: Gez. 102B: 4, 5 (Geest der kennis, Geest der waarheid)
 Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.