Preeklezen

Votum en zegengroet
Zingen Psalm 118 de verzen 1 en 9
Wetslezing
Zingen Psalm 25 de verzen 2, 4, 5 en 6
Gebed
Lezen: Deuteronomium 32:48-52 Deut. 34
Tekst: Deut. 34:5
Zingen LvdK 397
Preek 
Zingen Psalm 90 de verzen 1, 3 en 8
Gebed
Collecte
Zingen LvdK 432 
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.