Preeklezen

 

Votum en groet
Zingen:                                                Ps. 108: 1, 2
Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
Zingen:                                                Gez. 114: 1, 6, 7
gebed
Inleiding op de preek
Lezen:                                                  2 Koningen 5: 1 - 16
Zingen:                                                Ps. 146: 3, 4
Preek
Zingen:                                                Ps. 30: 1, 2, 7
Wet
Zingen:                                                Ps. 1: 1
Dankgebed
Collecte
Zingen:                                                Lb. 434: 1, 4
Zegen  
Amen:                                                 Lb. 434: 5

 

This post was imported from a CSV/ICS file.