Leesdienst

Votum en zegengroet
Zingen GK06 (Gereformeerd Kerkboek) Gezang 179a (=geloofsbelijdenis)  geen beurtzang
Gebed
Schriftlezing en tekst
Lezen: Rechters 16 de verzen 4 t/m 31
Tekst: Rechters 16 de verzen 28 t/m 30
Zingen Psalm 147 de verzen 2 en 4

Preek
Simson sterft met groot geweld en boekt zo een laatste overwinning;
a. Dat dankt hij niet aan zichzelf;
b. Toch leidt hij zo Israël;
c. Zo worden wij verwezen naar onze enige Leider, Jezus Christus.

Zingen GK06 Gezang 165
Gebed
Collecte
Zingen LvdK (= Liedboek voor de Kerken) Gezang 444
Zegen


This post was imported from a CSV/ICS file.