ds. M. Tel

Mededelingen

Votum en zegen


Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God, oGKB 171, 1.2.3

10 woorden van het verbond.

Psalm 32, 1.2, Levensliederen (tekst hieronder)

Gebed om vernieuwing

Kindermoment

Zingen:  Als je bidt zal Hij je geven, nGKB 234

Lezen: Psalm 32

Lezen: Romeinen 4, 4-8

Psalm 32, 4.5 (gewoon GK)

Preek: Gelukkig ben je als je zonden zijn vergeven

Antwoord: Psalm 51, 2.4

Gebed, voorbede

Collecte

Zingen:  Ik heb de vaste grond gevonden, LB 440, 1.2.3 (nGKB 214)
This post was imported from a CSV/ICS file.