ds. G.W.Kroeze

Votum
Vredegroet
Psalm 146: 1, 2 en 3
Gebed
Matteüs 10: 24-33
Gezang 149
HC Zondag 10
Preek
Liedboek 479: 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis NGB 13
Gezang 168 (canon 2x)
Gebed
Collecte
Opwekking 585
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.