ds. G.W.Kroeze

Votum
Vredegroet
Gezang 149
Gebed
Jeremia 29: 1-23
Psalm 100: 1, 2 en 4
Preek
Psalm 1
Gezang 179a (geloofsbelijdenis)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Opwekking 334
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.