ds. G.Treurniet

votum
groet
Ps 92:1, 2
Ps 6:1, 3 (= schuldbelijdenis)
genadeverkondiging
Ps 30:3
gebed
L Romeinen 8:18-21, 11:33-36
Ps 116:1, 7, 9
kindmoment
Opwekking 705
T Romeinen 12
preek
Ld 473:1, 2, 4, 5, 10
Gz 176b (1 = vrouwen, 2 = mannen)
gebed
Ps 50:11
colllecten: 1. tijd
 2. geld
Gz 172:1, 4
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.