ds. G.Treurniet

votum
groet
Ps 92:1
Ps 130 (Psalmen voor nu) (= schuldbelijdenis)
genadeverkondiging
blokje lofliederen: Opwekking 638
                             Kinderopwekking 68
                             Kinderopwekking 241
gebed (om verlichting met de Geest)
Kinderopwekking 213
Schriftlezing: Genesis 6:5-22, 8:15-22, 9:8-17
kindermoment
lied: Ken je dit verhaal ? (tekst Ron Schröder en Marianne Busser, muziek
Marcel Zimmer)
Tekst: Genesis 6:8
preek
Ps 105:1, 5, 21
gedicht William
Lied van de 10 woorden
gebed (gedeeltelijk door kinderen)
lied: Vader in de hemel (tekst en muziek Pieter van Maastricht)
collecte
Opwekking 334
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.