ds. G.Treurniet

votum
groet
Ld 285:1, 2
gebed
L   Johannes 5:19-30
Gz 74:1, 2, 5
T   NGB art. 37
     HC zondag 19
preek
Onze Redder is
1. Koning,
2. Rechter.
Ps 94:1, 7
belijdenis van Nicea
Ps 5:9, 10
gebed
collecte
Ld 296(:1-3)
zegen

 
 

0 nieuw

 

 
This post was imported from a CSV/ICS file.