ds. G.Treurniet

>votum
>groet
>Gz 102a:1, 4
>gebed
>L   Romeinen 10:9-17
>Ps 25:1
>L   Galaten 5:13-26
>Ps 143:9
>(kinderen groep 4-6 naar kidsclub)
>T   zondag 20
>Ik geloof in de Heilige Geest,
>de Geest van
>1. Christus,
>2. God,
>3. het Woord.
>preek deel 1
>Gz 103:1
>preek deel 2
>Gz 103:6
>preek deel 3
>Ld 252:1 A, 2 V, 3 M, 4 A
>Apostolische Geloofsbelijdenis art. 1-7
>Gz 123:5
>gebed
>(kinderen terug)
>collecte
>Ld 477(:1, 2)
>zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.