ds. G.Treurniet

 

votum
groet
Gz 148:1, 2, coda
wet
Ps 139:1, 11
gebed
kindermoment
Wij zullen gaan (Opwekking Kids 106, Marcel Zimmer)
L   Handelingen 10:34-46a, 19:1-7
Ps 96:1, 2
T   Handelingen 19:6
preek
De Heilige Geest bevestigt het Pinksterteken bij leerlingen van Johannes de
Doper.
1. Wat gebeurt er ?
2. Is dit voor herhaling vatbaar ?
Ps 117
gebed
collecte
Gz 99
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.