ds. G.Treurniet

votum
groet
Ps 135:2, 8, 12
gebed
L   Psalm 84
Ps 84:1, 2, 5
L    Efeziërs 5:25-27
Ps 45:5
(kinderen groep 4-6 naar kidsclub)
T   Zondag 21
preek
Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk,
1. Gods huis,
2. Christus' bruid.
Gz 72:1 A, 2 A, 3 V, 4 V, 5 M, 6 M, 7 A, 8 A
Gz 179b
gebed
collecte (kinderen terug)
Gz 119:1, 2, 5
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.