Dr. P. Veldhuizen NGK

Mededelingen namens de kerkenraad
Voorzang: Ld. 254 : 2, 4 en 5 (Het trinitarisch ‘U, Vader, U aanbidden wij’)

Votum en groet

Zingen: Ps. 36 : 2 en 3

Lezen als leefregel: Matth. 12 : 1 – 8

Zingen: Ps. 86 : 4

Gebed

Lezen door een gemeentelid: Openb. 22 : 1 – 5

En als tekst: Ezechiël 47 : 1 – 12

Zingen: Ps. 74 : 1, 2, 4 en 12

Verkondiging n.a.v. Ez. 47 : 1- 12

Zingen: Ld. 442 (Jezus, ga ons voor)

Dankgebed

Collecte

Zingen: 79 : 5 het slotvers

Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.