preeklezen

Na de zegengroet:      Kb 71 (De lof en de  heerlijkheid… )
Gebed
Eerste lezing:         2 Petrus 1 : 1 - 11
Tweede lezing:         1 Petrus 1 : 1 - 9
Na de lezing:          KB 154: 3+4  (Ach wat moet ik toch beginnnen …)
Preek
aansluitend belijdenis:  zingend Gezang 179b
collecte
Na de collecte:                Psalm 68 : 2 en 8

KbGezang = Geref. Kerkboek 2006, LbGezang = Liedboek 1973
This post was imported from a CSV/ICS file.