ds. G. Treurniet

>votum
>groet
>Ps 24:1, 2, 3
>wet
>Ps 84:2
>gebed
>L   Jona 4:5-11
>     Matteüs 21:14-17
>Ps 104:2, 8, 9, 10
>(kinderen groep 1-3 en 4-6 naar kidsclub)
>T   Psalm 8
>preek
>HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde !
>1. U laat stervelingen voor uw aarde zorgen,
>2. U laat nieuwe generaties de lofzang overnemen.
>Opwekking 334 (geleerd door groep 7/8)
>gebed
>collecte (kinderen komen terug)
>(aankondiging slotzang)
>Ps 8:1 (allen), 2 (t/m 17 jaar), 3 (allen), 4 (vrouwen), 5 (mannen), 6
>(allen)
>zegen.
This post was imported from a CSV/ICS file.