ds. G. Treurniet

votum
groet
Ps 138:1, 3 (3 geleerd door groep 7/8)
Ps 130:1, 2 (= schuldbelijdenis)
genadeverkondiging
Gz 118:1, 3 (1 geleerd door groep 5/6)
gebed
L   Jeremia 29:4-7 
     Galaten 5:22-6:10
Ld 252:1, 3, 4
T   Galaten 6:10
preek
Doe goed aan wie God op jouw weg plaatst.
1. Waarom ?
2. Wie ?
3. Hoe ?
Ld 285:3, 4
Gz 176b (melodie 1 vrouwen, 2 mannen)
gebed
collecte
Ld 281:1 A, 2 V, 3 M, 4 A
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.