ds. G. Treurniet

votum
groet
Ps 80:1, 2, 3
wet
Ps 80:10
gebed
L Jesaja 40:1-11, 21-31
overdenking over Jesaja 40:3-5
NLB 454(:1-5)
collecte
Ld 119(:1-5)
Avondmaalsformulier 2 t/m gebed
Gz 181d
opwekking en (gaande) viering
tijdens de viering: Gz 49(:1-4)
dankzegging (2)
Gz 52(:1, 2)
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.