ds. G. Treurniet

votum
groet
Ps 22:12, 13
Avondmaalsformulier 4
Belijdenis
Ps 149:2
aan tafel: opwekking
dankzegging (1)
Ps 103:9
L Lukas 1:5-17
Gz 48:1, 2
T Lukas 3:1-6
Preek
God is niet uitgepraat: eindelijk geeft Hij weer een profeet !
1. Aan zijn verscheurde volk,
2. Met hart voor de wereld,
3. Vanuit de woestijn.
Gz 48:3, 4
gebed
collecte
Ld 126(:1-3)
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.