ds. G. Treurniet

votum

groet

Gz 1:1, 5, 6 

wet

Ps 119:57, 58

gebed

kindermoment 

Opwekking 86 (Ik ben veilig in Jezus' armen) 

L   Efeziërs 1:1-14

Opwekking 461 (Mijn Jezus mijn Redder) 

T   Efeziërs 1:4

preek

Onvoorstelbaar: God koos ons uit.

1. Hoe ?

2. Wanneer ?

3. Waartoe ?

Ps 65:1, 2, 3

gebed

collecte

Ps 105:4, 20, 21

zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.