ds. G. den Dulk

Votum, zegengroet
Zingen: Psalm 105:1,2
Gebed
Lezen:  Ezechiël 9
Zingen:Psalm 32:1,5
Tekst: Zondag 27
Preek
Zingen: Psalm 105:5,6,21
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 160:1
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 87:3,4,5
Zegen
De HERE gebiedt dat wij gedoopt moeten worden
daar zitten wij niet op te wachten
daar hebben wij veel van te verwachten
 
This post was imported from a CSV/ICS file.