drs. G. den Dulk

Votum, zegengroet
Zingen:  Psalm 19:1,2
Gebed
Lezen:  Genesis 1
Zingen: Psalm 148:1,2
Tekst:   Genesis 1:6
Preek
Zingen: Psalm 104:1,2,4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 145:2,3
Gebed
Collecte 
Zingen: Psalm 150:1,2
Zegen

God scheidt de wateren door een gewelf
1.     de betekenis
2.     de boodschap
This post was imported from a CSV/ICS file.