drs. G. den Dulk

Votum, zegengroet

Zingen: Psalm 95:1,3

Gebed

Lezen:  Hebreeën 10:10-22

Zingen: Gezang 170:1,2,3

Tekst:   HC Zondag 29-30

Preek

Zingen: Psalm 65:2,3

Apostolische Geloofsbelijdenis met i.p.v. nr 4 zingen: Gezang 123:3

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 111:6

Zegen
Jezus Christus wil ons troosten met de maaltijd van brood en wijn
  1. Zijn offer is meer dan voldoende
  2. Zijn offer vraagt om gelovig feestvieren
This post was imported from a CSV/ICS file.