G. Treurniet

>votum
>groet
>Ps 130:2, 4
>gebed
>doopformulier 3 (GK17 p. 676)
>doop van Esmee Loïse van der Veen
>Ps 127:3
>oproep aan gemeente en dankgebed
>L   Romeinen 3:21-28
>     Jakobus 2:14-26
>Ps 15 (:1-4)
>T   Zondag 24
>preek deel 1 en 2
>Ps 18:6, 7
>preek deel 3
>Gz 63 (:1-3)
>Gz 179b
>gebed
>collecte
>Ld 252:1 A, 2 V, 3 M, 4 A
>zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.