ds. D.J.v.Diggele

stil worden voor God
votum en groet
ps.104:1,2
gebed
lezen: Romeinen 8:28-39
ps.121
tekst: HC zondag 9
Bediening van Gods Woord
ps.103:5,6,7
belijdenis van ons geloof: Nicea
ps.19:4
gebed
collecte
ps.146:3,4
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.