ds. G. Kroeze

Stiltemoment
Votum
Vredegroet
Psalm 122: 1 en 3
Gebed
Matteüs 16: 21-28; Matteüs 17: 22-23
Gezang 78: 1, 2 en 3
Lucas 18: 31-34
Preek
Psalm 118: 8 en 10
Gezang 161
Gebed
Collecte
NLB 416 (ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.