C. van Zwol Middelharnis

1. Stilte
2. Votum en groet
3. Zingen: Psalm 95:1 en 3, 4 en 5 ‘Komt, laat ons juichen voor de HEER’
4. Gebed om de opening van het Woord
5. Lezen: Galaten 2:1-10
6. Zingen: Psalm 43:1, 3 en 5
7. Prediking
8. Zingen: NLB 834:1-3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
9. Geloofsbelijdenis GK179A
10. Dank- en voorbeden
11. Collecte
12. Zingen: NLB 858: 1-4 ‘Vernieuw in ons o God’
13. Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.