C. van den Berg Amersfoort-Oost

Votum en groet
Zingen GK (Geref. Kerkboek) Ps.42a Als een hert dat verlangt naar water
De 10 woorden
Zingen GK Ps. 25 : 4,5
Gebed
Lezen + Tekst: Johannes 4 : 1 – 26
Zingen Liedboek 188 Bij de Jakobsbron
Preek
Zingen Liedboek 653 : 1,3,7 U kennen, uit en tot U leven
Gebed
Collecte
Zingen Ps. 36 : 2
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.