B.J. Eikelboom (NGK)

Ruimte voor de mededelingen

Voorzang: NLB 912: 1 en 5 (Neem mijn leven, laat het, Heer)

Votum en groet
Onze hulp is in de Naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Here Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen!

Zingen: GKB 96: 1 en 3 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 8: 12 – 15 en 31 – 39; Filippenzen 1: 12 – 26

Zingen: NLB 675: 1 en 2 (Geest van hierboven)

Verkondiging: Filippenzen 1: 18 – 26 (Christus is ons levensdoel)

Zingen: NLB 653: 1, 3 en 6 (U kennen, uit en tot U leven)

Dankzegging en voorbede

Gelegenheid om uw gaven te geven, bestemd voor:

Lezen van de Geloofsbelijdenis

Zingen: GKB 103c: 1 en 2 (Loof de Koning)

Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus
en de LIEFDE van God onze Vader
en de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
zij MET U ALLEN
AMEN!!!

This post was imported from a CSV/ICS file.