A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst

Mededelingen
Belijdenis en groet / amen
Psalm 98:1,2 (Zing nu een nieuw lied voor de Here)
Gebed
Lezen Psalm 51:12-19; Spreuken 23:15-28
Psalm 51:5,6,7 (Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht)
Zondag 44
Preek
LB 912:1,2,5,6 (Neem mijn leven, laat het, Heer)
Belijdend lied (melodie LvdK 135 (Hoor de englen) zie ppt
Dankzegging en voorbede
Collecte
LB 416:1-4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Slotzegen / amen
This post was imported from a CSV/ICS file.