A.M. Leeftink Barendrecht

Opening: Zingen: Met open armen -vluchtkerk
Votum
Groet
Genade en vrede is er voor u van God, onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de
gemeenschap van de heilige Geest.
Zingen: Kyrië: NGK 168 Vader vol van vrees en schaamte
Zingen: Gloria: Sela “Alles voor Hem”
Gebed
Schriftlezing: Psalm 23
Zingen: Psalm 34:7,8 (GK)
Tekst en Preek: Handelingen 11:19-24
Leren bemoedigen aan de hand van Barnabas.
Amenlied: Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil
De 10 geboden
Gebed
Presentatie Het Kruispunt.
Collecte
Zingen: NGK 238 Ik bouw op U

Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.