Aanpassing diensten vanaf 20 September

Broeders en zusters,
U heeft waarschijnlijk de persconferentie van premier Rutte gezien of de belangrijkste boodschappen
gehoord of gelezen. Het virus is bezig met een comeback en de coronabesmettingen lopen te snel op,
vooral in een aantal regio’s waaronder die van ons. Er zijn een aantal extra maatregelen
aangekondigd om het virus in te dammen en iedereen is (weer) opgeroepen om zich gedisciplineerd
aan alle maatregelen te houden.

Als kerk hebben we binnen de nieuwe maatregelen nog steeds ruimte om met meer leden samen te
komen. Desondanks is de kerkenraad van mening dat het met de nu afgekondigde maatregelen en
oproep tot extra voorzichtigheid niet verstandig is om juist op dit moment onze diensten op te
schalen naar grotere aantallen. Ondanks het feit dat we graag als gemeente weer samen komen,
willen we extra zuinig zijn op elkaar en ook in de beeldvorming naar de mensen om ons heen laten
zien dat we de zaken serieus nemen.

In tegenstelling tot wat we eerder deze week hebben gecommuniceerd zullen we daarom de
komende zondagen NIET per wijk samenkomen, maar samenkomsten houden op de manier zoals we
de afgelopen periode gewend zijn: met een kleinere groep in de kerk en meekijken via de online
dienst.
De belijdeniszondag blijft op dit moment gepland staan voor 4 oktober.

We realiseren ons dat het in deze periode lastig is om een strakke koers te varen. We zullen aan de
hand van de ontwikkelingen bepalen wanneer we alsnog op kunnen schalen naar diensten met
grotere groepen.
We rekenen op uw begrip, ook als dit een tegenvallend besluit is. We weten ons als gemeente
afhankelijk van onze hemelse Vader.

Namens de kerkenraad,
Gilbert Verschelling