7/7 Handelingen slot – Pinksteren + slot Paulus reizen

zondag 16 juni 2019

HANDELINGEN 2 : 42

42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de ​apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het ​gebed.

Het slot van de toespraak van Petrus op de Pinksterdag geeft de Bijbelse basis van het kerk-zijn en gemeente-zijn. De gemeente is gebouwd op vier pijlers die het gemeenteleven in balans houden.

Maar kan onderwijs van ménsen ooit pijler van de kerk zijn? Mensen niet, maar het gaat om wat de Here hen geleerd heeft vlak voor Hemelvaart als Hij zegt (Math. 28:19): ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’.

Eén ding moet voor ons vaststaan: De Bijbel is Gods gezaghebbend Woord voor alle tijden. Petrus schreef later dat het Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben (2 Petr. 1:21).

Afgelopen tijd zijn we in het Bijbelboek Handelingen met Petrus en met Paulus op pad geweest.

Zijn wij ook gegrepen door het Evangelie? Willen wij echt volgeling van de Here Jezus zijn? Dan moeten we onszelf een paar vragen stellen, zoals: Neem ik Gods Woord van harte aan? En aanvaard ik dat ook als Woord voor mij? Wil ik de Here Jezus als mijn persoonlijke Verlosser kennen, liefhebben en dienen? Geef ik de Heilige Geest ruimte om in mijn hart te wonen en te werken?

De leer zal steeds getoetst moeten worden, maar ook ons eigen hart. Want Gods Woord kan honderd keer waar zijn en het kan duizend keer zuiver gebracht worden, maar we moeten het wel zelf aannemen en er naar gaan leven. Want anders hebben we er nog niks aan… We zien in Jeruzalem hoe de Geest werkt: ze nemen het woord graag en met blijdschap aan. En de gelovigen? Geen woorden maar daden, d.w.z. ze laten het niet bij woorden, maar zetten het ook om in daden.