7/7 Handelingen 28 – Paulus op Malta + naar Rome

zondag 9 juni 2019

HANDELINGEN 2 : 1-4

1 Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de ​Heilige​ Geest​

De vijftigste dag na Pasen is aangebroken. Pinksteren. De zeven weken, die het Wekenfeest van het Pascha scheiden, zijn nu vol. En dat betekende dat de discipelen na de hemelvaart van hun Heer en Heiland tien dagen op het Pinksterfeest moesten wachten.

Toen gebeurde er in Jeruzalem iets bijzonders. De volgelingen van Jezus zijn, zoals steeds na de hemelvaart van hun Here en Heiland, bij elkaar. Ze zijn met 120 mensen bijeen, daar in die zaal. Het zal er vol geweest zijn. En dan ineens vult het geluid van een geweldige windvlaag het huis. Een huis vol wind. Je kunt ook zeggen: een huis vol Geest. God had bepaald, dat vanaf dát Pinksterfeest de Heilige Geest krachtig in heel de kerk zou komen wonen. Al de gelovigen werden dan ook vervuld: vol van de Heilige Geest. De belofte van Vader, waarop gewacht werd, gaat in vervulling. Hij doet wat Hij zegt en Hij maakt waar wat Hij belooft.

Sinds die tijd ís de Geest er. En Hij vervult de kerk steeds weer. Het boek Handelingen vertelt het. Iedere keer als de gelovigen het nodig hebben en er om bidden dan maakt de Geest hen weer vol, worden ze weer vervuld (Hand 4). De kerk leerde daar op gericht te zijn. Want zonder de Geest kunnen we niets. Paulus beseft dat ook en geeft dan ook de opdracht: “wordt vervuld met de Geest” (Ef 5:18). Maar… dat feest vieren roept ook nu vanzelf de eerlijke vraag op: bent u, zijn wij vol van de Geest? En… vertel ik iets nieuws, als ik nu zeg dat dit voor veel christenen een wat moeilijke en misschien wel pijnlijke vraag is? Jezus belooft (Joh 7:37, 38): ‘stromen van levend water zullen uit het binnenste van de gelovigen komen, als zij echt geloven en drinken bij Mij’.

Dat belooft de Here Jezus. Dat doet de Heilige Geest. En dat vertelt Pinksteren.