6/7 Handelingen slot – Pinksteren + slot Paulus reizen

zaterdag 15 juni 2019

HANDELINGEN 2 : 4 + 41-42

4 En allen werden vervuld van de ​Heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich ​dopen; op die dag breidde het aantal ​leerlingen​ zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de ​apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het ​gebed.

Gebeurden er nu van die spectaculaire dingen met Pinksteren en is hier sprake van tongentaal? Niets spectaculairs en spreken in tongen is hier ook niet aan de orde. In vers 4 lezen we over spreken in vreemde talen, of (nog letterlijker vertaald – HSV) spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Men had een verstaanbare boodschap en die boodschap sprak over de grote daden van God. In dit geval, hier op de Pinksterdag, men moest gewoon luisteren naar het Woord van de Geest en daarmee aan het werk gaan.

In vs. 42 wordt genoemd wat belangrijk is voor het kerk-zijn, voor het gemeente-zijn. Dat is blijven bij de leer, je houden aan wat er in de Bijbel staat en proberen dat toe te passen in je eigen tijd en in je eigen leven. Elke Schriftuitleg, zondags in de kerk, door ambtsdragers op de huisbezoeken, op de Bijbelstudievereniging of waar dan ook, dáár steeds aan toetsen: Is dit inderdaad wat er in de Bijbel staat? Is dit echt wat God met mij / met ons vóór heeft? Dat vraagt wel dat je de Bijbel goed kent, dat je er in thuis bent. Het is belangrijk dat je weet waar het in het geloof om gaat.

En het mooie is, dat het vasthouden aan die leer gevolgen heeft. Het werkt dóór. Het heeft effect. We lezen: ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen… en vormden een gemeenschap… Dat betekent dat er een sterke verbondenheid is ontstaan.

Het samen blijven bij de leer van het ware geloof schept een band met God en met mensen.