6/7 Handelingen 28 – Paulus op Malta + naar Rome

zaterdag 8 juni 2019

HANDELINGEN 28 : 30-31 Paulus​ verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het ​koninkrijk van God​ en onderrichtte vrijmoedig over de ​Here​ Jezus ​Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.

2 TIMOTEÜS 4 : 7-8 Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Here, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

We zijn aan het einde gekomen van het Bijbelboek Handelingen. Ruim dertig jaar geschiedenis van de Here Jezus is in beeld gebracht. Paulus, nog een jongeman toen Stefanus werd gestenigd, is inmiddels de vijftig gepasseerd. Hij is in Rome aangekomen. Wat waren er veel hindernissen, maar bijna triomfantelijk klinkt het laatste vers over zijn onderricht en verkondiging, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Ongehinderd!

Toch een happy end? Het is maar hoe je het bekijkt. Paulus sterft. Waarschijnlijk in Rome. Of hij de keizer ooit gezien, laat staan gesproken heeft, is niet bekend. Eigenlijk weten we niet eens hoe het met hem is afgelopen. Is hij na een paar jaar weer vrijgekomen en zelfs nog in Spanje geweest of op andere plaatsen in Europa?

We lezen hier niet van een groots afscheid van Paulus. Waar het om gaat schrijft hij aan Timoteüs. Paulus heeft het geloof behouden: het evangelie van Christus had hij bij zich en droeg hij uit. Alle tegenstand uit het boek Handelingen is er nog steeds, in de kerk en in de wereld. Daar moeten we mee rekenen. Maar zijn vertrouwen in Christus is nooit beschaamd. Daarom zijn oproep aan ons: vertrouw steeds weer heel je leven aan Hem toe.

Paulus keek hoopvol uit naar wat hij bij de finish van zijn leven van zijn Heer en Heiland zou krijgen: de krans van de gerechtigheid. Zo word je bij het sterven, bij de finish, door Hem binnengehaald met het mooiste cadeau: je mag vrijgesproken voor God verschijnen, door het geloof.