3/7 Handelingen slot – Pinksteren + slot Paulus reizen

woensdag 12 jun 2019

HANDELINGEN 2 : 37-39

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan ​Petrus​ en de andere ​apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus​ antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen​ onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​Heilige​ Geest​ u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw ​kinderen​ en voor allen die ver weg zijn en die de ​Here, onze God, tot zich zal roepen.’

Wat zien we hier op de Pinksterdag en na Pinksteren gebeuren? Petrus gaat preken, hij mag als dienstknecht van zijn grote meester gaan uitleggen wat het Pinksterfeest inhoudt. De Bijbel gaat open. Wat is dan het resultaat van die Woordverkondiging, van die Pinksterpreek?? Als Petrus klaar is, dan is de menigte zo in het hart geraakt, dat ze uitroepen: Wat moeten wij doen? En dan lezen we dat degenen die zijn woorden aanvaardden, zich lieten dopen.

Deze bekende Bijbelwoorden kent u wellicht uit het doopformulier als één van de teksten waarmee het goed recht van de kinderdoop wordt aangewezen. God geeft zijn belofte niet alleen aan hen die zelf bewust gekozen hebben, maar ook aan hun kinderen. De belofte hier genoemd gaat over de vergeving van je zonden in Jezus’ naam en van de vervulling met zijn Heilige Geest. Die twee horen bij elkaar. Vergeving van je zonden is geweldig, maar zonder de gave van de Heilige Geest kom je er niet verder mee. En God wil juist andere, nieuwe mensen maken van ons en onze kinderen.

Die vergeving lag al vast op Golgota en Pinksteren en betekent dan dat die herstelde verhouding met God werkelijkheid wordt in de levens van ons en onze kinderen. De Geest eigent ons toe wat wij in Christus hebben, nl. wat voor ons sinds Golgota al klaar ligt. Zo hebben wij diezelfde Geest van Pinksteren gekregen. Bij de doop al beloofd en trof Hij al zijn voorbereidingen. En na zelf gehoor gegeven te hebben werd de liefde van God in mijn hart uitgestort.