Zr. Ferdiena Weerheijm-Boekema overleden

De Here heeft onze zuster Ferdiena Weerheijm-Boekema op 16 september Thuis gehaald. 

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden D.V. vrijdag 20 september om 13.30 uur in de aula van begraafplaats Holy, Olmendreef 150 in Vlaardingen, waarna de begrafenis zal plaatshebben.