2/7 leesrooster Paulus in Jeruzalem

dinsdag 14 mei 2019

HANDELINGEN 21 : 15-19 en 27-33

15 Na Caesarea gingen we naar ​Jeruzalem. 17,18 Daar​ ontvingen de gelovigen ons gastvrij en ging ​Paulus​ met ons naar ​Jakobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. 19 Nadat ​Paulus​ hen begroet had, vertelde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn verkondigingswerk onder de heidenen tot stand had gebracht (…) 27 Na enkele dagen zagen ​Joden​ uit Asia ​Paulus​ in de ​tempel. Ze grepen hem vast en brachten grote opschudding teweeg onder de tempelbezoekers. 28 Ze schreeuwden: ‘Israëlieten, kom ons helpen! Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de ​tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de ​tempel​ binnengebracht en daarmee heeft hij deze ​heilige​ plaats ontwijd.’ 29 Ze hadden hem namelijk kort tevoren met de Efeziër Trofimus in de stad gezien en ze dachten dat ​Paulus​ hem had meegenomen naar de ​tempel. 30 De hele stad raakte in rep en roer en er ontstond een volksoploop. ​Paulus​ werd hardhandig de​tempel​ uitgesleurd en meteen werden de tempelpoorten gesloten. 31 Terwijl de menigte probeerde hem te ​vermoorden, ontving de ​tribuun​ van de in ​Jeruzalem​ gelegerde ​cohort​ bericht dat er grote opschudding was ontstaan in de stad. 32 Meteen verzamelde hij een groep ​soldaten​ en ​centurio’s en haastte zich de trappen af naar de ​tempel. Toen de ​Joden​ hen​ zagen naderen, hielden ze op ​Paulus​ te slaan. 33 Zodra de ​tribuun​ bij hen was gekomen, arresteerde hij ​Paulus​ en gaf opdracht hem met twee kettingen te boeien. Aan de omstanders vroeg hij wie ​Paulus​ was en wat hij had gedaan.

Het evangelie in het boek Handelingen gaat van Jeruzalem naar Rome. Maar niet in rechte lijn. Want zoals ook eerder cirkelt het verhaal weer terug naar Jeruzalem. Paulus vertrokken uit Efeze, is via Caesarea in Jeruzalem teruggekomen. Daar ontstaat een conflict met de Joden. Het lijkt wel op de situatie rond Stefanus als Paulus beschuldigd wordt zich te keren tegen het Joodse volk, de tempel en de wet. Het loopt zo uit de hand dat de Romeinse bezetter ingrijpt. Paulus wordt gearresteerd en gaat de gevangenis in. Zo’n twee jaar lang zal hij in de cel blijven. Het evangelie lijkt geboeid, maar ook hier weer het wonderlijke dat Paulus zich mag verantwoorden. Het evangelie is niet te boeien.